Certyfikaty

Do ukończenia kursu wymagane jest:

  • uczestnictwo w 5 dniowym zgrupowaniu dydaktyczno - szkoleniowym
  • obecność na wykładach i zajęciach praktycznych

Wymagania do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - bliższe i aktualne informacje Sekretarz Zarządu Głównego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zobacz również:
www.psychiatria.org.pl

Wymagania do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - bliższe i aktualne informacje Sekretarz Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zobacz również:
www.ptp.org.pl

Wymagania do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej - bliższe i aktualne informacje Sekretarz Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zobacz również:
www.psychodynamika.pl

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
Oddział i Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej
  • AdresKopernika 21A, PL 31-501 Kraków

  • Telefon+48 12 424 87 34

  • +48 12 424 87 18

  • +48 12 424 81 81

Psychoterapia Psychodynamiczna