Harmonogram zajęć

Kurs składa się z następujących obligatoryjnych części:

  • zgrupowania dydaktyczno - szkoleniowego (rozpoczynającego szkolenie pięciodniowego zgrupowania - termin i miejsce będą podane na I spotkaniu)
  • wykładów
  • warsztatów
  • grupy Balinta (superwizji grupowej)

Harmonogram zajęć:

  • zajęcia odbywają się w formie bloków w drugi weekend każdego miesiąca (sobota).
  • 9.00 - 12.00 Wykład
  • 13.00 - 17.00 Warsztaty i grupa Balinta
  • od drugiego roku grupa "self experience"
  • 9.00 - 18.45
  • superwizja indywidualna prowadzona przez superwizorów - prowadzących szkolenie.