Informacje o kursie

Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, że we wrześniu 2020 roku rozpoczyna kolejną edycję Kursu "Psychoterapia Psychodynamiczna".

Szkolenie trwa cztery lata i jest tak zwanym całościowym kursem, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej - jako kurs prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zajęcia odbywają w systemie bloków raz w miesiącu, w jeden weekend (w sobotę lub niedzielę) od września do czerwca każdego roku, w pomieszczeniach Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ przy ul. Kopernika 21 a w Krakowie.

Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia w podstawy innych podejść w psychoterapii, zgodnie z wymaganiami atestacyjnymi Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kolejno, przez okres roku akademickiego, będą realizowane:

 • zajęcia z terapii kognitywno-behawioralnej,
 • terapii humanistycznej
 • terapii systemowej rodzin.

Szkolenie właściwe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Aspekty teoretyczne obejmują zajęcia wykładowo - seminaryjne poświęcone psychodynamicznym uwarunkowaniom zaburzeń psychicznych i psychodynamicznemu ujęciu procesu terapeutycznego. Zajęcia praktyczne realizowane są poprzez formy warsztatowe i seminaria Balintowskie oraz superwizję indywidualną.

Organizatorzy kursu zapewniają możliwość odbycia psychoterapii treningowej w formie uczestnictwa w grupie, "self experience" prowadzonej metodą analizy grupowej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Gabinetu Psychiatrii Psychodynamicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego i Collegium Medicum UJ, certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynaminczej. Bliższe informacje uzyskać można telefonicznie lub mailem.

dr Adam Curyło
+48 12 424 87 34
Email

Katedra i Klinika Psychiatrii Dorosłych UJCM
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział i Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej, ul. Kopernika 21 a

Podejście humanistyczne - Podstawy terapii Gestalt - 10h

 • Zajęcia wykładowo - seminaryjno - warsztatowe
 • mgr Dorota Węgrzyn

Podejście humanistyczne - Podstawy terapii Gestalt część II - 10h

 • Zajęcia wykładowo - seminaryjno - warsztatowe
 • mgr Dorota Węgrzyn

Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin

Warsztat I - 10h

 • Prof. dr n. hum. Barbara Józefik
 • Terapia rodzin w ujęciu historycznym - kierunki, przedstawiciele, źródła, założenia, cele, osoba terapeuty
 • Teoria systemów a rozumienie rodziny
 • Modele transgeneracyjne

Warsztat II - 10h

 • Prof. dr n. hum. Barbara Józefik
 • Terapia strategiczna - rozwój kierunku, przedstawiciele, definicja zmiany, rola terapeuty
 • Techniki terapii strategicznej

Warsztat III - 10h

 • Mgr Małgorzata Wolska
 • Lojalności rodzinne
 • Problematyka nieukończonej żałoby
 • Kryzys małżeński

Warsztat IV - 10h

 • Prof. dr n. hum. Barbara Józefik
 • Podejście narracyjne
 • Proces i techniki eksternalizacji

Warsztat V - 10h

 • Mgr Roma Ulasińska
 • Podejście strukturalne w terapii rodzin
 • Techniki terapii strukturalnej
 • Praca z rodzina z problemem adopcji

Warsztat VI - 10h

 • Dr n. med. Krzysztof Szwajca
 • Zaburzenia komunikacji w rodzinie
 • Praca z rodzinami z problemem przemocy, molestowania seksualnego

Podstawy podejścia kognitywno - behawioralnego część 1 - 10h

 • Zajęcia wykładowo-seminaryjne
 • mgr Anna Morawska

Podstawy podejścia kognitywno - behawioralnego część 2 - 10h

 • Zajęcia wykładowo-seminaryjne
 • mgr Anna Morawska

Katedra i Klinika Psychiatrii Dorosłych UJCM
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 21 a

 • Wykład I - II - Wprowadzenie do psychodynamiczności - 8h
 • Wykład III - VII - Psychopatologia Psychodynamiczna - schizofrenia - 20h
 • Wykład VIII - XII - Depresja - 20h
 • Wykład XIII - Paranoja - 4h
 • Wykład XIV - XVIII - Zaburzenia osobowości strukturalne. Osobowość border - line. Osobowość narcystyczna. Osobowość antysocjalna - 20h
 • Wykład XIX - Perwersje - 4h
 • Wykład XX - XXV - Zaburzenia nerwicowe - 24h
 • Wykład XXVI - Psychosomatyka - 4h
 • Wykład XXVII - Zaburzenia jedzenia - 4h
 • Wykład XXVIII - Uzależnienia - 4h
 • Wykład XXIX - XXX - Proces terapeutyczny, Psychoterapia grupowa - 8h

Tematyka Warsztatów

I rok

 • Nawiązanie pierwszego kontaktu terapeutycznego.
 • Różnica pomiędzy pomocą psychologiczną a psychoterapią.
 • Rodzaje psychoterapii: ekspresyjno - wglądowa versus podtrzymująca.
 • Wywiad wstępny i budowanie hipotez diagnostycznych.
 • Diagnoza psychodynamiczna.
 • Motywacja do psychoterapii.
 • Kontrakt terapeutyczny.

II rok

 • Zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej.
 • Przeniesienie - rodzaje przeniesienia - dialog terapeutyczny.
 • Opór - rodzaje oporu, praca z oporem.

III rok

 • Zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej.ciąg dalszy.
 • Przeciwprzeniesienie - rodzaje i typy przeciwprzeniesienia.
 • Wykorzystanie przeciwprzeniesienia w procesie terapeutycznym.
 • Zakończenie terapii.
 • Terapia grupowa.

IV rok

 • Analiza zapisów audio sesji terapeutycznych.