Prowadzący

dr Adam Curyło | Kierownik kursu

Email

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Psychodynamicznej, kierownik Gabinetu Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, certyfikat psychoterapeuty European Association for Psychotherapy.mgr Agata Michalec | Prowadzący

Email

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

dr Mariusz Ślosarczyk | Prowadzący

Email

Specjalista psychiatra, lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

dr Piotr Drozdowski | Współpraca naukowa

Email

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Psychodynamicznej, Emerytowany ordynator Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ.

Współpraca - Ośrodek Szkoleń Systemowych

Ośrodek Szkoleń Systemowych prowadzi szkolenia podyplomowe w psychoterapii nieprzerwanie od 2004 roku. Znakiem firmowym ośrodka jest szkolenie w zakresie terapii rodzin i par. Obecnie realizowany kurs całościowy "Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych" uzyskał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2018). Ośrodek od 2012 roku posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla prowadzenia szkoleń w zakresie psychoterapii. Z ośrodkiem związani są psychoterapeuci praktykujący psychoterapię w placówkach służby zdrowia, oświaty a także nauczyciele akademiccy UJ. Kadra szkoląca to certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy obu towarzystw, aplikanci superwizorzy i psychoterapeuci w trakcie certyfikacji.mgr Anna Bodzek | Psycholog, psychoterapeutka

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Zespole Terapii Rodzin SPPP "Krakowski Ośrodek Terapii" jako terapeutka rodzin, w Pracowni Psychoterapii "Dialog" prowadząc terapię par oraz indywidualną psychoterapię dorosłych. Jest jedną z założycielek Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie, gdzie od 2004 roku jest nauczycielką psychoterapii w ramach kursów całościowych. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych dotyczących psychoterapii. Pracuje w podejściu systemowym.

mgr Katarzyna Morajda | Psycholożka, psychoterapeutka

Psycholożka, psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię rodzin, par, dzieci i młodzieży. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Krakowski Ośrodek Terapii" w Zespole Terapii Rodzin oraz Pracowni Psychoterapii Rodzin "Dialog". Jest nauczycielką psychoterapii, prowadzi zajęcia z zakresu terapii systemowej w ramach kursów całościowych Ośrodka Szkoleń Systemowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Jej zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się wokół psychologii rodziny, psychologii rozwojowej. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania dotyczące koncepcji siebie i rozwoju tożsamości młodzieży w zależności od ich sytuacji rodzinnej. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych dotyczących psychoterapii i pracy z rodziną. Pracuje w podejściu systemowym.

dr Bogusława Piasecka | Psycholożka, psychoterapeutka

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka, aplikantka - superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w zespole Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Pracowała jako psychoterapeutka indywidualna i grupowa młodzieży oraz terapeutka rodzin w ZPOW "Parkowa" oraz w Zespole Terapii Rodzin Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Krakowski Ośrodek Terapii". Jest wieloletnią nauczycielką psychoterapii w ramach kursów całościowych do certyfikatu psychoterapeuty Ośrodka Szkoleń Systemowych, Fundacji KONTEKST oraz Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych dotyczących psychoterapii. Pracuje w podejściu systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych.

mgr Katarzyna Rudnicka | Psycholożka, psychoterapeutka

psycholożka, psychoterapeutka systemowa. Kierowniczka Pracowni Psychoterapii Rodzin Dialog przy Ośrodku Szkoleń Systemowych. Nauczycielka psychoterapii w ramach kursu całościowego do certyfikatu psychoterapeuty w Ośrodku Szkoleń Systemowych. Pracowała jako psychoterapeutka indywidualna, grupowa i rodzinna z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą w KZZP MEDINORM i Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Dobrej Nadziei. Prowadziła zajęcia dydaktyczne i warsztaty w Rodzinnym Centrum Położniczym KOALA oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera w Krakowie. Pracuje w podejściu systemowym oraz psychodynamicznym.